رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تاکید کرد:

تمرکز سند مرجعیت علمی قرآن بر علوم انسانی و اسلامی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نگاه سند مرجعیت علمی قرآن کریم به علوم مختلف را به شدت نگاه حداکثری خواند و گفت: باید در علوم اسلامی و انسانی متمرکز شویم

۱۳۹۸/۰۹/۰۵