حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم:

برهان منکران مرجعیت علمی قرآن مستدل نیست

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن گفت: شاطبی دو دلیل بر نفی مرجعیت علمی می‌آورد و ذهبی هم چند دلیل دیگر بر آن می‌افزاید ولی این سخنان مستدل و مورد قبول نیست.‌

۱۴۰۳/۰۳/۲۶