مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله سبحانی

پدیدآورعیسی عیسی زاده

نشریه-----

تعداد صفحات17

share 127 بازدید

قرآن به عنوان یگانه کتاب آسمانی محفوظ مانده از هر گونه تحریف، با هدف هدایت بشر در تمام عصرها، بارها انسان ها را به تفکر در آیاتش دعوت نموده است،  یکی از موضوعات نیازمند به تامل و تدبر  در آیات الهی، کیفیت رابطه قرآن با علوم مختلف بشری همانند علوم انسانی است ، یکی از راه های دستیابی به  این رابطه قرآن و علوم، بررسی آرای اندیشمندانی است که عمر خویش را در فهم عمیق این مائده آسمانی صرف نمودند از دانشمندانی که آیات الهی را از این جهت مورد بررسی دقیق قرار داده است، علامه شیخ جعفر سبحانی می باشد، در پژوهش پیش رو با هدف دستیابی به آرای ایشان، تلاش شده است تا با بهره جستن از آثار قلمی و بیانی ایشان ، مواضع علمیاو در باره ابعاد گوناوگون مرجعیت علمی قرآن بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد. پس از بررسی ملاحظات علامه سبحانی مشخص گردید که ایشان قائل به مرجعیت علمی قرآن برای علوم مختلف اعم از علوم اسلامی مثل فقه،کلام و... و علوم انسانی همچون دانش مدیریت، جامعه شناسی و... می باشد.

کلید واژه: قرآن، مرجعیت، علوم، جامعیت،سبحانی

مقالات مشابه

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله آصفی

نام نشریه-----

نام نویسندهمحسن قمرزاده

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی سادات فخر

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه رشیدرضا

نام نشریه-----

نام نویسندهسید علی اکبر حسینی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه سید قطب

نام نشریه-----

نام نویسندهعلی کریمی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

نام نشریه-----

نام نویسندهسید اسد الله موسوی عبادی

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره)

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد علی محمدی

مرچعیت علمی قرآن از دیدگاه سید فضل الله

نام نشریه-----

نام نویسندهفرج الله میرعرب

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه شهید مطهری (ره)

نام نشریه-----

نام نویسندهمحمد مهدی فیروز مهر

مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه مقام معظم رهبری

نام نشریه-----

نام نویسندهغلام حسین اعرابی