اهداف‏ نزول‏ قرآن‏ و نقش‏ آن‏ها در جهت‏دهى‏ علوم‏ انسانى

پدیدآورجواد کلاهدوز

نشریهمجموعه مقالات روش شناسی قرآن و علوم انسانی

تعداد صفحات19

چکیدهيكى از مبانى مهم تفسير علمى قرآن توجه به اهداف اصلى و فرعى قرآن از بيان مطالب علمى است كه توجه به اين مبنا مى‏تواند موجب جهت دهى صحيح به تفسير علمى در علوم طبيعى و انسانى گردد.چنان‏كه خود آيات قرآن گواهى مى‏دهد، هدف نهايى و اصلى از نزول قرآن، هدايت انسان، يعنى به كمال رسانيدن استعدادهاى اوست؛ اما در راستاى همين هدف اصلى، بيان مطالب علمى قرآن، اهداف فرعى ديگرى نيز دارد: هموار نمودن شناخت مبدأ و معاد با بيان قدرت پروردگار در علوم طبيعى و انسانى، اثبات نبوت و اعجاز قرآن از راه اثبات فرابشرى بودن مطالب دقيق علمى، نشان دادن اهميت و جايگاه علم از ديدگاه اسلام، ايجاد پرسش در ذهن بشر و دعوت او به تفكر در شگفتى‏هاى علوم طبيعى و انسانى و نظريه‏پردازى متفكران در اين عرصه‏ها از جمله آن‏هاست.اگرچه كه قرآن كتاب اقتصاد، روان‏شناسى، مديريت و ... نيست و نمى‏توان با نگاه ابزارى، مطالب علمى را به قرآن تحميل كرد، اما از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه هرجا قرآن در اين علوم ورود پيدا كرده، صحيح‏ترين و دقيق‏ترين نكات آن علم را بيان نموده و درهاى فهم بيشتر را به روى انسان گشوده است.بى‏توجهى به اهداف اصلى و فرعى نزول قرآن، مفسر را به تفسير به رأى، تطبيق بدون دليل مطالب غير قطعى علوم بشرى با آيات و يا پايين آوردن جايگاه مطالب دقيق علمى قرآن، در حد ساده نمودن فهم مخاطب و پندار امكان غير واقعى بودن آن‏ها مى‏رساند.كليد واژگان: قرآن، اهداف نزول، تفسير علمى، علوم انسانى، مبانى تفسير، تفسير نامعتبر.

share 315 بازدید

مقالات مشابه

منشور مرجعیت علمی قرآن کریم

نام نشریه-----

نام نویسندهمیز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن کارگروه مرجعیت علمی قرآن