share
1398/09/05
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تاکید کرد:
تمرکز سند مرجعیت علمی قرآن بر علوم انسانی و اسلامی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نگاه سند مرجعیت علمی قرآن کریم به علوم مختلف را به شدت نگاه حداکثری خواند و گفت: باید در علوم اسلامی و انسانی متمرکز شویم.

به گزارش پرتال جامع علوم و معارف قرآن، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست هم اندیشی «کارگروه مرجعیت علمی قرآن» که با موضوع "مرجعیت علمی قرآن و تأثیر آن بر علوم" برگزار شد، اظهار داشت: سند مرجعیت علمی قرآن کریم، یک سندی است که از دریچه علوم مختلف بررسی شده و می توان به آن نگریست و این نکته را در نظر گرفت که به تعداد علوم نمی شود سند نوشت.

وی نگاه سند به علوم مختلف را، به شدت نگاه حداکثری خواند و گفت: در تعریف مرجعیت علمی، هر دانش ساخت یافته، شامل مصادیقی است که علم نمی باشد؛ برای مثال، «هنر» که یک فن است و فرآورده انسانی بوده، علم نیست لذا هر چند بررسی تاریخ هنر یا بررسی تاریخ ادبیات یک دانش است ولی خود هنر دانش نیست؛ از این رو، عبارت ها باید متواضعانه باشد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به عرصه های مختلف علوم، تصریح کرد: نباید در سند رسمی مرجعیت علمی قرآن کریم، دامنه را گسترده و به شدت حداکثری ببینیم.

وی افزود: در اینجا چند سؤال نیز مطرح می گردد: در مراجعه به متن (قرآن و حدیث)، آیا بحث درون گفتمانی مورد نظر است یا برون گفتمانی؟ آیا تولید علم، یک بحث درون گفتمانی است با برون گفتمانی؟ آیا ما به ظاهر قرآن یا به باطن قرآن آگاهیم و باید عمل کنیم؟

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با بیان اینکه ما نسبت به علوم تجربی ساکت هستیم، خاطرنشان کرد: در نسخه اول سند مرجعیت علمی قرآن کریم، باید در علوم اسلامی و انسانی متمرکز شویم و عنوان سند هم «مرجعیت علمی قرآن در علوم اسلامی و انسانی» باشد.